Informacija apie nelydimus vaikus

Ši tvarka galioja vaikų nuo 2 iki 15 metų (iki 16-ojo gimtadienio) kelionėms tik "Novaturo" užsakomuosiuose skrydžiuose, vykdomuose aviakompanijos Small Planet Airlines.

 Vaikai nuo 2 iki 13 metų (iki 14-ojo gimtadienio) gali skristi lėktuvu tik lydimi kito vyresnio nei 16 metų asmens. Jei toks asmuo kartu nekeliauja, vaikams nuo 5 iki 13 metų (imtinai)  turi būti užsakyta speciali paslauga – nelydimų vaikų  palyda.

Vaikai iki 5-ių metų gali keliauti tik kartu su tėvais ar kitais kartu skrendančiais ir juos globojančiais asmenimis.

14-kos – 15-os metų vaikai, turintys tinkamus asmens dokumentus ir tėvų / globėjų sutikimus, gali keliauti vieni. Tokiems keleiviams taip pat galima užsakyti Nelydimų vaikų palydos  paslaugą. Jeigu vaikai nuo 14 iki 15 metų amžiaus skrenda nelydimi suaugusiojo ir jiems nėra užsakoma Nelydimų vaikų palydos paslauga, kiekvienu atveju privalo būti 2 egzemplioriais užpildyta, pasirašyta ir perduota „Novaturui“ prie šios tvarkos pridėta „Leidimo skristi nelydimam vaikui“ forma.

Nelydimų vaikų palydos paslauga yra mokama - 45 EUR už palydą skrydyje į vieną pusę arba 90 EUR, jei palyda bus reikalinga skrydyje pirmyn ir atgal. 

Nelydimų vaikų palyda turi būti užsakyta iš anksto ir gautas "Novaturo" patvirtinimas. "Novaturas" suderina užsakomą palydą su vežėju.

Nelydimų vaikų gali būti ne daugiau kaip 6 viename skrydyje.

Užsakant nelydimų vaikų palydą reikalinga patekti šią informaciją bei užpildyti prie šios tvarkos pridėtą nelydimo vaiko palydos užsakymo formą: 

  1. Nelydimo vaiko  pavardę, būtinai pilną vardą (mažesni vaikai gali neprisiminti pavardės);
  2. Vaiko amžių;
  3. Vaiko gyvenamosios vietos adresą, telefoną;
  4. Vaiką palydinčio išvykimo oro uoste asmens vardą, pavardę, gyvenamosios vietos adresą bei telefoną (su pilnais tarptautiniais kodais);
  5. Vaiką pasitinkančio atvykimo oro uoste  asmens  vardą, pavardę, gyvenamosios vietos adresą bei telefoną (su pilnais tarptautiniais kodais). Gyvenamosios vietos adresas turi būti nurodytas atvykimo oro uosto vietovėje;
  6. Vaiko išlydėjimą ir pasitikimą organizuojančio asmens vardą, pavardę, gyvenamosios vietos adresą bei telefoną (su pilnais tarptautiniais kodais).

Atspausdinti ir  užpildyti 4 –is nelydimo vaiko palydos užsakymo formos egzempliorius ir juos perduoti vaiko išlydėjimą ir pasitikimą organizuojančiam asmeniui.

Vaiko išlydėjimą ir pasitikimą organizuojantis asmuo supažindinamas ir pasirašo visuose 4-iuose nelydimo vaiko palydos užsakymo formos egzemplioriuose  grafoje “DECLARATION OF PARENT GUARD” . 

Skenuotą užpildytą ir pasirašytą nelydimo vaiko palydos užsakymo formos kopiją  persiųsti “Novaturui”.

Vaiką išlydintis asmuo turės perduoti visus 4-is užpildytus ir originaliai pasirašytus nelydimo vaiko palydos užsakymo formos egzempliorius išvykimo oro uosto skrydžio registracijos darbuotojams.

Išvykimo oro uoste palydintis asmuo kartu su vaiku, kuriam užsakyta nelydimo vaiko palydos paslauga, turi atvykti anksčiau bei prisistatyti registraciją į skrydį vykdantiems oro uosto darbuotojams. Išlydintis asmuo privalo lydėti vaiką iki jis bus užregistruotas ir turi pasilikti išvykimo oro uoste iki skrydžio išvykimo (orlaivio pakilimo) – jei kiltų kokių nors problemų vykdant išvykimo formalumus ar skrydžių vėlavimo/atšaukimo atvejais.

Vaiką registracijos personalas palydės į orlaivį, kur bus perduotas skrydžių palydovių priežiūrai.

Atvykus į paskirties oro uostą, vaiką pasitiks oro uosto keleivių aptarnavimo tarnybos darbuotojai ir palydės pro visas patikras iki atvykimo zonos, kur vaiką turės pasitikti sutinkantis asmuo. Susisiekus su sutinkančiu asmeniu ir įsitikinus pagal pateiktus dokumentus, kad tai tas pats asmuo, vaikas bus perduotas sutinkančiojo asmens rūpybai. Sutinkantysis asmuo turės pasirašyti palydos dokumentus.

Jei atvykimo oro uoste vaiko niekas nepasitiks ar sutinkantis asmuo negalės įrodyti savo tapatybės, bus susisiekta su vaiką išlydėjusiu išvykimo oro uoste asmeniu ir derinami tolimesni veiksmai – kam vaikas gali būti perduotas arba parskraidintas atgal į išvykimo oro uostą.  

Parsisiųskite leidimo formą PDF formatu.