NOVATURAS
Anksčiau žiūrėta
Norų sąrašas
Novaturo vertinimas
Slapukų nustatymai

Pagrindinės keleivių ir bagažo vežimo sąlygos


Svarbi informacija

Keleivio ir bagažo vežimo sąlygos yra nustatytos: a) Biliete, b) Bendrosiose vežėjo keleivių ir bagažo vežimo sąlygose arba Bendrosiose vežėjo keleivių ir bagažo vežimo užsakomaisiais skrydžiais sąlygose; c) šiose Pagrindinėse keleivių ir bagažo vežimo sąlygose, kurios yra išduodamos kartu su bilietu, ir d) kitose oro vežėjo taisyklėse, apie kurias Kelionės organizatorius informuoja keleivio prašymu. Šios Pagrindinės keleivių ir bagažo vežimo sąlygos yra neišsamios, todėl būtina susipažinti su visais keleivio ir bagažo vežimo sąlygas nustatančiais dokumentais. Esant prieštaravimui tarp šių Pagrindinių keleivių ir bagažo vežimo sąlygų ir kitų keleivio ir bagažo vežimo sąlygas nustatančių dokumentų, taikomos šios Pagrindinės keleivių ir bagažo vežimo sąlygos tiek, kiek konkrečiai numatyta šiose sąlygose.


Registracijos terminas


Registracijos terminas prasideda 2 val. prieš nustatytą išvykimo laiką ir baigiasi 40 min. iki nustatyto išvykimo laiko. Kai kuriems skrydžiams gali būti nustatytas ir ankstesnis registracijos pabaigos laikas, kuris yra nurodomas elektroninio bilieto keleivio skrydžio informacijoje.


Užsakomojo skrydžio išvykimo ir atvykimo laikai


Išvykimo laikas bus nurodytas Bilieto From/Iš ir To/Į eilutėse Time/Laikas stulpelyje arba keleivio elektroninio bilieto skrydžio informacijoje. Tikslus atvykimo laikas nefiksuojamas.


Primename, kad tvarkaraštyje,biliete ir (ar) elektroninio bilieto keleivio skrydžio informacijoje nurodytas užsakomojo skrydžio išvykimo laikas iki faktinės kelionės datos gali keistis. Oro vežėjas jų negarantuoja ir jie nėra oro vežėjo ir/ar kelionių organizatoriaus įsipareigojimas keleiviui.


Oro vežėjas


Skrydį vykdančio oro vežėjo pavadinimas yra nurodytas Jūsų turizmo paslaugų teikimo sutartyje („Get Jet“; „Avion Express”; „SmartLynx“; „Freebird Airlines“ ir kt.).


Nei viena iš kelionių organizatoriaus pasitelktų vežimo oru kompanijų nėra įrašyta į 2006 m. kovo 22 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 474/2006, sudarančio oro vežėjų, kuriems taikomas Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (EB) Nr. 2111/2005 II skyriuje nurodytas draudimas vykdyti veiklą Bendrijoje, Bendrijos sąrašą, pagrindu sudarytą oro vežėjų, kuriems taikomas draudimas vykdyti veiklą Bendrijoje, sąrašą.


Bilieto tarifo sąlygos


Bilietas yra negrąžintinas, t.y. keleivis neturi teisės grąžinti bilieto oro vežėjui ar kelionių organizatoriui reikalaudamas už jį sumokėtų pinigų.


Esant galimybei, atskiru susitarimu tarp kelionių organizatoriaus ir keleivio gali būti keičiamas skrydžio bilietas (data, keleivio duomenys ir pan.). Skrydžio bilieto keitimo atveju taikomas bilieto keitimo priemokos mokestis, kuris yra ne mažesnis nei 60 Eur. Bilieto keitimo priemokos mokestis gali būti ir didesnis nei 60 Eur atsižvelgiant į datą, laiką, likusį iki kelionės pradžios, bilieto klasę ir pan. Dėl tikslaus bilieto keitimo priemokos mokesčio dydžio teiraukitės Jums priskirto kelionių pardavimo agento.


Bagažo turinio ir kiekio apribojimai


Keleivio Bagaže (registruotame ir neregistruotame bagaže) neturi būti:

  • daiktų, kurie gali kelti pavojų orlaiviui arba orlaivyje esantiems asmenims ir turtui, nurodytus Tarptautinės civilinės aviacijos organizacijos (ICAO) Saugaus pavojingų krovinių vežimo oro transportu techninėse instrukcijose bei Tarptautinės oro transporto asociacijos (IATA) Pavojingų prekių vežimo taisyklėse ir Vežėjo nuostatose (detalesnė informacija pateikiama Jūsų prašymu);
  • daiktų, kuriuos draudžia vežti bet kurioje išvykimo ar atvykimo šalyje galiojantys įstatymai, nutarimai ar įsakymai;
  • gyvūnų, išskyrus atvejus numatytus Bendrosiose vežėjo keleivių ir bagažo vežimo sąlygose ir (arba) Bendrosiose vežėjo keleivių ir bagažo vežimo užsakomaisiais skrydžiais sąlygose;
  • daiktų, kuriuos oro vežėjas pagrįstai laiko netinkamais vežimui dėl jų svorio, dydžio, formos ar savybių, arba dėl to kad jie yra pavojingi ir nesaugūs, arba yra dūžtantys ar gendantys, be kitų aplinkybių, atsižvelgiant į gabenančio orlaivio tipą.


Jeigu Keleivis nėra tikras, ar tam tikri daiktai gali būti VEŽAMI orlaiviu ir kaip jie turi būti supakuoti, BŪTINA susisiekti su ORO VEŽĖJU IR/ARBA Kelionės organizatoriumi.


Neregistruotas bagažas


Keleivių saugumui bei patogumui užtikrinti į orlaivio saloną keleivis gali pasiimti 1-ną vienetą neregistruoto bagažo, kurio matmenys neviršija:

 • Aviakompanijos „GetJet“ skrydžiams: 55x40x20 cm ir kuris sveria ne daugiau kaip 5 kg.
 • Aviakompanijos „Avion Express“ skrydžiams: salone leidžiama vežti tik vieną rankinio bagažo vienetą. Bagažas turėtų sverti ne daugiau kaip 8 kilogramus, o jo maksimalūs matmenys negali viršyti 55 x 45 x 25 cm (įskaitant visas rankenas, šonines kišenes ir ratukus). Jis turi tilpti po sėdyne arba viršutiniame salono bagažo skyriuje.
 • Aviakompanijos „Freebird Airlines“ skrydžiams: 55x40x20, bendras išmatavimų ilgis neturi viršyti 115 cm ir kuris sveria ne daugiau kaip 5 kg.


Orlaivio salone leidžiama nemokamai vežtis šiuos daiktus: nedidelę rankinę, literatūros skaityti skrydžio metu, kūdikio krepšį, maisto kūdikiui skrydžio metu, paltą ar apsiaustą, skėtį, vaikščiojimo lazdą ar ramentus, nedidelį fotoaparatą ar žiūronus.


Į orlaivio saloną galima įsinešti ribotą kiekį keleiviui būtinų vaistų ir tualeto reikmenų, pvz. kosmetines priemones ir spirituotus vaistus ir kt.


Išvykstant iš ES valstybės narės, Islandijos, Norvegijos ar Šveicarijos leidžiama vežtis skysčių ne didesniuose nei 100 ml talpos induose, sudėtuose į vieną plastikinį maišelį, kurio bendra talpa neviršija 1 litro. Plastikinis maišelis turi būti skaidrus ir uždaromas.


Dėl saugumo rankiniame bagaže neleidžiama turėti aštrių daiktų – peilių, žirklių, kamščiatraukių, mezgimo virbalų, pincetų, golfo lazdų, pačiūžų ir pan.


Registruotas bagažas


Keleivis užsakomuoju skrydžiu nemokamai gali vežti tiek registruoto bagažo, kiek nurodyta Bilieto From/Iš ir To/Į eilutėse Allow/Leistinas, kg stulpelyje arba elektroninio bilieto keleivio skrydžio informacijoje. Kelionių organizatorius informuoja apie mokestį taikomą registruoto bagažo perviršio atveju. Tačiau bet kokiu atveju vieno bagažo vieneto svoris negali viršyti 32 kg. Registruotas bagažas paliekamas registracijos stalo darbuotojui. Keleivio tapatybė patikrinama prie registracijos stalo ir prie įlaipinimo vartų, prie bagažo pritvirtinamos etiketės. Priimami tik tinkamai uždaryti lagaminai, krepšiai ar kitas bagažas.


Keleivis gali vežti šiuos daiktus nemokamai ir jie nėra įskaičiuojami į nemokamo registruojamo bagažo svorį:

 • Sulankstomą vaikišką vežimėlį ar kūdikio lopšį (skrendantiems su kūdikiu, t.y. vaiku iki dviejų metų);
 • Sulankstomą neįgaliojo vežimėlį;


Dėl informacijos apie į nemokamo registruoto bagažo svorį įskaičiuojamus daiktus (pavyzdžiui, slidinėjimo, nardymo įrangą, kitą sportinį inventorių ir kita) kreipkitės į oro vežėją arba kelionės organizatorių. Oro vežėjas NEREKOMENDUOJA registruotame bagaže vežti dūžtančių ir gendančių daiktų, o taip pat pinigų, juvelyrinių dirbinių, vertybinių popierių arba kitų vertybių, prekybinių pavyzdžių, komercinių dokumentų, pasų ar kitų asmens dokumentų, vaistų, fotoaparatų, vaizdo kamerų ar jų komplektuojančių dalių ir kitų elektronikos prietaisų. Už šių daiktų gabenimą registruotame bagaže oro vežėjas neatsako ir bagažo praradimo atveju šių daiktų vertė nebus kompensuota.


Oro vežėjo atsakomybė


Oro vežėjo atsakomybė nustatoma Konvencijos dėl tam tikrų taisyklių, susijusių su tarptautiniais vežimais oru, unifikavimo pasirašytos Varšuvoje 1929 m. spalio 12 d., 1955 m. Hagos Protokolo apie Konvencijos dėl tam tikrų taisyklių, susijusių su tarptautiniais vežimais oru, unifikavimo pasirašytos Varšuvoje 1929 m. spalio 12 d., pakeitimą, 1999 gegužės 28 d. Monrealio Konvencijos dėl tam tikrų tarptautinio vežimo oru taisyklių suvienodinimo ir 2002 m. gegužės 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento Nr. 889/2002, iš dalies pakeičiančio Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2027 dėl oro vežėjo atsakomybės nelaimingų atsitikimų atveju, nustatyta tvarka.


Būtini keleivio dokumentai


Keleivis privalo turėti visus kelionei reikalingus dokumentus (pasą, vizą, iškvietimą ar/ir kt.). Kai kuriose pasaulio šalyse reikalaujama, kad įvažiuodamas keleivis turėtų turėti tam tikrą pinigų sumą ir/ar bilietą kelionei tęsti arba bilietą skrydžiui atgal. Vežėjas neprisiima atsakomybės už nesklandumus, įskaitant patirtų nuostolių atlyginimą, kilusius dėl kelionės dokumentų.

Nepamirškite:

 • Kelionės dokumentų;
 • Paso;
 • Vizos;
 • Draudimo;
 • Atspausdintos keleivio elektroninio bilieto skrydžio informacijos;
 • Viešbučio kupono;
 • Užsienio valiutos;
 • Mokėjimo kortelių.


Draudžiamų bagaže vežti daiktų sąrašas


Saugumo sumetimais, DRAUDŽIAMA vežti (tiek lėktuvo salone kaip neregistruotą bagažą, tiek kaip registruotą bagažą) šiuos daiktus:

 • sprogmenis (pav.: amuniciją, fejerverko ar signalines raketas);
 • degias skystas ar kietas medžiagas (pav.: dujas žiebtuvėliams, degtukus, dažus, skiediklius, degiklius, kietą kurą, kitus greitai užsidegančius daiktus, savaime užsidegančios medžiagas; medžiagas, kurios reaguodamos su vandeniu skleidžia degias dujas ir kt.);
 • degias, nedegias ir nuodingas suslėgtas dujas (pav.: ašarines dujas, dujų šviestuvus, butano, propano, kempingo dujas, deguonies balionus);
 • dokumentų bylos ir aplankalai su instaliuotomis apsaugos sistemomis;
 • oksiduojančias medžiagas (pav. balinančias medžiagas, peroksidą);
 • nuodingas ar infekcines medžiagas (pav. arseniką, cianidus, kai kuriuos insekticidus);
 • radioaktyvias medžiagas;
 • korozines medžiagas (t.y. rūgštis, šarmus, baterijas su skystu elektrolitu, gyvsidabrį);
 • kitus daiktus, tokius kaip įmagnetintas, kenksmingas, pykinančias ar erzinančias medžiagas;
 • daiktus, kurių gabenimas yra uždraustas įstatymais, vyriausybės arba reguliavimo tvarka, kuriuos išleido šalys arba valstijos, iš kurių, į kurias ar virš kurių norima gabenti daiktus;
 • daiktus, kurie dėl savo apimties ir (arba) svorio negali būti pakrauti į keleivinį lėktuvą;
 • daiktus, skleidžiančius aštrų kvapą;
 • tarp bagažo esančius maisto produktus, dėl kurių gali būti sugadintas kitas bagažas.


Pavyzdžių ir rinkinių sudėtyje gali būti uždraustų daiktų, todėl būtina turėti informaciją apie turinį siekiant įtikinti, kad pavyzdžiai/rinkiniai gali būti vežami kaip bagažas


Daiktai, kuriuos DRAUDŽIAMA vežti rankiniame bagaže:


šaunamuosius ginklus ir jų kopijas ( pav.: šratiniai šautuvai; oriniai pistoletai; šratiniai ginklai; graižtviniai ginklai; katapultos; harpūnai ir žeberklai; humaniškos gyvūnų sunaikinimo priemonės; ugnies gesintuvai; signaliniai pistoletai; startiniai pistoletai; šaunamųjų ginklų tikslios kopijos ar imitacijos; visų tipų žaisliniai ginklai; sudedamos šaunamųjų ginklų dalys (išskyrus teleskopinius stebėjimo prietaisus ir optinius taikiklius); smulkaus kalibro pistoletai; tazeriai; elektrošoko įrenginiai, naudojami kontaktiniam gyvulių varymui; elektrošoko įrenginiai; žiebtuvėliai, savo forma primenantys šaunamuosius ginklus; paslėpti ir užmaskuoti šaunamieji ginklai) smailius ginklus ir aštriabriaunius daiktus, kuriuos naudojant galima sužeisti - durklus, peilius, ir kitus pavojingus ar taip atrodančius daiktus (pav.: kirviai ir kirvukai; strėlės ir smiginio strėlytės; alpinistų batų kapliukai; ledo kirvukai ir kirtikliai; pačiūžos; peiliai, fiksuojančia ar išmetama geležte - bet kokio ilgio ašmenimis; peiliai, įskaitant ir apeiginius peilius, kurių ašmenys ilgesni nei 6 cm, padaryti iš metalo arba iš kitokios medžiagos, tačiau pakankamai tvirti, kad būtų galima traktuoti potencialiais ginklais; mėsos kapoklės; atviri skustuvai; kardai; skalpeliai; žirklės, kurių ašmenys ilgesni nei 6 cm; slidžių lazdos; kalavijai ir špagos; svaidomosios žvaigždės; įrankiai amatui, kurie gali būti panaudoti kaip smailūs ar aštrūs ginklai, pvz. grąžtai, peiliukai dėžėms pjaustyti, kišeniniai peiliukai, visų tipų pjūklai, atsuktuvai, laužtuvai, plaktukai, replės, veržliarakčiai).


Bukus įrankius, galinčius sužaloti (pav.: beisbolo lazdos; vėzdai; kuokos; softbolo lazdos; kriketo lazdos; golfo lazdos; ledo ritulio lazdos; lakroso lazdos; biliardo, pulo ar snukerio lazdos; kovos menų reikmenys).


Apribojimai taikomi vežant atsargines ličio baterijas rankiniame bagaže:


Atsargines ličio baterijas, pavyzdžiui, nešiojamųjų kompiuterių ir DVD grotuvų pakraunamos baterijas ir ličio AA dydžio baterijas, leidžiama vežti TIK RANKINIAME BAGAŽE.


Skrendant DRAUDŽIAMA naudoti prietaisus, turinčius antenas, naudojančius daug energijos ar lazerinius įtaisus.