NOVATURAS
Anksčiau žiūrėta
Norų sąrašas
Novaturo vertinimas
Slapukų nustatymai

Visiems pasiilgusiems kelionių skelbiame konkursą NOVATURO „Facebook“ puslapyje, kurio prizas – 2 lėktuvo bilietai į populiariąją atostogų šalį Turkiją! Norintiems dalyvauti tereikia konkurso įrašo komentare pažymėti draugą, su kuriuo keliautum, ir sulaukti kovo 12 d., kai skelbsime nugalėtoją. Kelionė vyks balandžio mėnesį, tad turėsite pakankamai laiko susipakuoti lagaminus ir progą pasiankstinti vasarą! Konkurso laimėtojas bus renkamas atsitiktinės atrankos būdu, tad visų galimybės lygios dalyvaukite!

Konkurse verta dalyvauti, nes laimėjus:

 • Nemokamai skrisi į saulėtą ir šiltą Turkiją!
 • Atostogų užsienyje sezoną atidarysi itin anksti – jau balandį!
 • Prizu nustebinsi bei pradžiuginsi ir savo draugą!
Pasiūlymas galioja
2021-02-192021-03-10
Akcijos sąlygos

Konkurso sąlygos

 • Konkursas vyksta nuo 2021 02 19 iki 2021 03 10.
 • Konkurse dalyvauja asmenys, kurie įvykdo konkurso sąlygą: komentare po konkurso įrašu AB „Novaturas“ „Facebook“ puslapyje pažymi asmenį, su kuriuo skristų į Turkiją.
 • Konkurso laimėtojui skiriamas prizas – 2 skrydžio bilietai iš Vilniaus į Antaliją ir atgal, panaudojami 7 nakvynių trukmei išvykimo laikotarpiu 2021 04 01 – 2021 04 15 (laimėtojui suteikiama teisė pasirinkti skrydžių datas iš galimų skrydžių, kuriuose yra laisvų vietų).
 • Apgyvendinimo, maitinimo ar kitos su konkurso prizo panaudojimu susijusios išlaidos padengiamos konkurso laimėtojo.
 • Konkurso prizo sąlygos (skrydžio kryptis, laikotarpis, trukmė) nekeičiamos.
 • Konkurso prizas į pinigus nekeičiamas.
 • Dalyvaudami konkurse konkurso dalyviai sutinka, kad jų nurodyti asmens duomenys (vardas, pavardė) būtų naudojami akcijos organizavimo ir laimėtojų nustatymo tikslais (plačiau – „Pagrindinės duomenų tvarkymo nuostatos“).
 • Laimėtojas bus išrinktas atsitiktinės atrankos būdu ir paskelbtas 2021 03 12 komentare po konkurso įrašu.
 • Laimėtojas turi kreiptis dėl konkurso prizo į AB „Novaturas“ paskambindamas tel. +370 37 321264 arba parašydamas el. p. : info@novaturas.lt
 • Nesusisiekęs su AB „Novaturas“ dėl prizo atsiėmimo iki 2021 03 31, laimėtojas netenka savo kaip laimėtojo statuso ir prizas, be jokios kompensacijos laimėtojui, lieka konkurso organizatoriui.
 • Konkurse negali dalyvauti asmenys, kuriems konkurso metu nėra sukakę 18 metų.
 • Konkurse negali dalyvauti AB „Novaturas“ darbuotojai bei jų šeimų nariai.
 • Jei AB „Novaturas“ nustato, kad prizo laimėtojas neįvykdė visų konkurso sąlygų, įvykdė jas netinkamai arba neturėjo teisės dalyvauti konkurse, prizas šiam laimėtojui neįteikiamas. Prizas atitenka kitam atsitiktinės atrankos būdu išrinktam konkurso dalyviui.
 • AB „Novaturas“ pasilieka teisę bet kuriuo metu vienašališkai pakeisti, taisyti ar papildyti taisykles, atsižvelgdamas į teisės aktų numatytus reikalavimus. Apie bet kokius taisymus, pakeitimus ar papildymus informacija bus skelbiama interneto svetainėje novaturas.lt.
 • AB „Novaturas“ pasilieka teisę neskelbti, pašalinti etikos, moralės principus ar žmogaus teises pažeidžiančius komentarus.
 • AB „Novaturas“ jokiomis aplinkybėmis nėra ir nebus atsakingas už bet kokius konkurso dalyvių nuostolius (žalą), susijusius su dalyvavimu konkurse, konkurso atšaukimu, nutraukimu, sustabdymu, ar konkurso sąlygų (taisyklių) pakeitimu.

Pagrindinės duomenų tvarkymo nuostatos

 • Duomenų valdytojas: AB „Novaturas“, juridinio asmens kodas 135567698, adresas A. Mickevičiaus g. 27, Kaunas, Lietuva (tel.: +370 37 321264, el. paštas: info@novaturas.lt);
 • Konkurso organizavimo bei administravimo tikslais prašome pateikti šiuos asmens duomenis: vardą, pavardę.
 • Duomenų tvarkymo tikslai: dalyvavimo akcijoje administravimas, susisiekimas su laimėtoju. Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas – sutikimas.
 • Duomenys bus saugomi 3 metus.
 • Duomenų gavėjai: sutartiniais pagrindais su Duomenų valdytoju veikiantys partneriai, užtikrinantys tinkamą duomenų apsaugą (įmonių grupės įmonės, taip pat įmonės, teikiančios duomenų tvarkymo - saugojimo, apdorojimo ir susijusias paslaugas ir kt.);
 • Informuojame, kad turite šias teises savo asmens duomenų atžvilgiu:
  • teisę prašyti, kad duomenų valdytojas leistų susipažinti su tvarkomais asmens duomenimis;
  • teisę reikalauti ištaisyti neteisingus, netikslius arba neišsamius duomenis;
  • teisę reikalauti bet kuriuo metu atšaukti pateiktą sutikimą tvarkyti asmens duomenis;
  • teisę reikalauti ištrinti asmens duomenis ar apriboti jų tvarkymą, kai tam yra teisinis pagrindas;
  • teisę perkelti asmens duomenis kitam duomenų valdytojui arba tiesiogiai pateikti Jums patogia forma;
  • teisę pateikti skundą priežiūros institucijai (Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija, www.ada.lt).

 

Jeigu norite pasinaudoti duomenų subjekto teisėmis ar turite klausimų dėl Jūsų asmens duomenų tvarkymo, susisiekite el. paštu info@novaturas.lt.