NOVATURAS
Anksčiau žiūrėta
Norų sąrašas
Novaturo vertinimas
Slapukų nustatymai

COVID Paketas (COVID pauzė + SAVIIZOLIACIJOS pauzė)

Paslauga COVID paketas (COVID pauzė + SAVIIZOLIACIJOS pauzė) leidžia lanksčiai atidėti poilsio kelionę, jeigu prieš atostogas turistui yra patvirtintas teigiamas COVID-19 tyrimo rezultatas arba jis yra priverstas izoliuotis dėl kontakto su sergančiuoju.

 • Paslauga leidžia vieną kartą keisti poilsio kelionės datą, trukmę, viešbutį, kambario tipą, kelionės kryptį ir/ar sezoną.
 • Paslauga galima pasinaudoti iki kelionės pradžios likus ne mažiau nei 24 val., pateikiant teigiamą rezultatą ne vėliau nei per 24 val. nuo jo išdavimo, ar prievolę izoliuotis patvirtinantį dokumentą.
 • Paslauga gali būti pridedama prie anksčiau atlikto kelionės užsakymo, jeigu iki kelionės pradžios yra likę ne mažiau kaip 14 dienų.
 • Paslaugos „Covid pauzė“ kaina – 19 €/asm.
 • Paslaugos „Saviizoliacijos pauzė“ kaina – 19 €/asm.
 • Paslaugos COVID PAKETAS („Covid pauzė“ + „Saviizoliacijos“ pauzė) kaina – 38 €/asm.
 • Į COVID PAKETĄ įeina paslaugų „Covid pauzė“ ir „Saviizoliacijos pauzė“ sąlygos.

Paslaugos „Covid pauzė“ sąlygos:

 • Paslauga gali būti pridedama prie anksčiau atlikto kelionės užsakymo, jeigu iki kelionės pradžios yra likę ne mažiau kaip 14 dienų.
 • Būtina informuoti kelionių organizatorių apie teigiamą COVID-19 tyrimo rezultatą ir pateikti asmenį identifikuojantį teigiamą rezultatą patvirtinantį dokumentą ne vėliau nei per 24 val. nuo jo išdavimo ir likus ne mažiau nei 24 val. iki išvykimo. Keičiant kelionę, kelionės kaina yra perskaičiuojama pagal keitimo dieną galiojančias kainas ir sąlygas.
 • Asmeniui patvirtinus teigiamą COVID-19 tyrimo rezultatą, kelionės keitimo galimybe gali pasinaudoti tik toje konkrečioje sutartyje/rezervacijoje nurodyti asmenys. Išimtis taikoma tik šeimoms, kurių kartu keliaujantys vaikai iki 16 m. amžiaus yra nurodyti kitoje sutartyje/rezervacijoje, sudarant sąlygas jiems kartu pasinaudoti keitimo galimybe.
 • Keitimas galimas tik tuo atveju, jeigu toks keitimas yra įmanomas, t. y. galimos kitos datos, trukmės, viešbučiai, kambarių tipai, yra laisvų vietų lėktuve ir pan.
 • Keičiant kelionę visa už keičiamą kelionę sumokėta įmoka yra įskaitoma į naujos kelionės kainą (išskyrus paslaugos „Covid pauzė“ kainą).
 • Jeigu keičiant kelionę, naujos kelionės kainos vertė yra mažesnė nei pirminės kelionės, kainos skirtumas yra negrąžinamas.
 • Ši paslauga turi būti užsakoma visiems sutartyje/rezervacijoje nurodytiems keliautojams.
 • Taikant šią paslaugą keliaujančių asmenų skaičius ir keliaujantys asmenys negali būti keičiami.
 • Paslauga taikoma visoms poilsio kelionėms lėktuvu ir Y ir YD klasės „Novaturo“ užsakomųjų skrydžių bilietams.
 • Paslauga netaikoma slidinėjimo kelionėms, egzotinio poilsio kelionėms, pažintinėms kelionėms autobusu ir lėktuvu, savaitgalio kelionėms ir pažintinėms egzotinėms kelionėms.
 • Jeigu paslauga nepasinaudojama, sumokėta paslaugos kaina yra negrąžinama.
 • Kūdikiams iki 2 metų amžiaus paslauga – nemokama, kai ją užsisako kartu skrendantys asmenys.

Paslaugos „Saviizoliacijos pauzė“ sąlygos:

 • Būtina informuoti kelionių organizatorių apie LR įgaliotų institucijų turistui paskirtą saviizoliacijos prievolę laikotarpiui, kuris apima kelionės pradžios datą, iškart, kai tik keliautojui apie tai buvo pranešta, bet ne vėliau, kaip likus 24 val. iki kelionės pradžios.
 • Privaloma pateikti tai įrodančius, asmens tapatybę identifikuojančius dokumentus (NVSC pažyma). NVSC pažyma turi būti išversta sertifikuotame vertimų biure į anglų kalbą su vertimų biuro arba notaro patvirtinimu.
 • Kelionės keitimo galimybe gali pasinaudoti tik toje pačioje sutartyje/rezervacijoje nurodyti asmenys. Išimtis taikoma šeimoms, kurių kartu keliaujantys vaikai iki 16 m. amžiaus yra nurodyti kitoje sutartyje/rezervacijoje, sudarant sąlygas jiems kartu pasinaudoti kelionės keitimo galimybe.
 • Asmuo, kuriam privaloma saviizoliacija, poilsinės kelionės lėktuvu keitimo galimybe, gali pasinaudoti vieną kartą.
 • Sudarant naują kelionės sutartį – tiek pirminės, tiek naujai sudarytos kelionės sutarties „Auksinė galimybė“ sąlyga netenka galios.
 • Keičiant kelionę, kelionės kaina yra perskaičiuojama pagal keitimo dieną galiojančias kainas ir sąlygas.
 • Jeigu keičiant kelionę, naujos kelionės kainos vertė yra mažesnė nei pirminės kelionės, kainos skirtumas yra negrąžinamas.
 • Keitimas galimas tik tuo atveju, jeigu toks keitimas yra įmanomas, t. y. galimos kitos datos, trukmės, viešbučiai, kambarių tipai, yra laisvų vietų lėktuve ir pan.
 • Paslauga turi būti užsakoma visiems, sutartyje/rezervacijoje nurodytiems keliautojams nuo 2 metų amžiaus.
 • Paslauga taikoma visoms poilsio kelionėms lėktuvu ir Y ir YD klasės „Novaturo“ užsakomųjų skrydžių bilietams.
 • Paslauga netaikoma Baltijos produktui, egzotinio poilsio kelionėms, slidinėjimo kelionėms, pažintinėms kelionėms autobusu ir lėktuvu, savaitgalio kelionėms ir pažintinėms egzotinėms kelionėms, reguliariųjų skrydžių bilietams.
 • Taikant šią paslaugą keliaujančių asmenų skaičius ir keliaujantys asmenys negali būti keičiami.
 • Jeigu paslauga nepasinaudojama, sumokėta paslaugos kaina yra negrąžinama.