NOVATURAS
Anksčiau žiūrėta
Norų sąrašas
Novaturo vertinimas
Slapukų nustatymai

COVID Paketas (COVID pauzė + SAVIIZOLIACIJOS pauzė)

Papildoma paslauga COVID paketas (COVID pauzė + SAVIIZOLIACIJOS pauzė) leidžia lanksčiai atidėti poilsio kelionę, jei prieš atostogas turistui yra patvirtintas teigiamas COVID-19 tyrimo rezultatas arba yra priverstas izoliuotis dėl kontakto su sergančiuoju:

 • Paslauga leidžia vieną kartą keisti poilsio kelionės datą, trukmę, viešbutį, kambario tipą, kelionės kryptį ir/ar net sezoną;
 • Paslauga galima pasinaudoti iki kelionės pradžios likus ne mažiau nei 24 val., pateikiant teigiamą rezultatą ne vėliau nei per 24 val. nuo jo išdavimo, ar prievolę izoliuotis patvirtinantį dokumentą;
 • Paslauga gali būti pridedama prie anksčiau atlikto kelionės užsakymo, jei iki kelionės pradžios likę ne mažiau kaip 14 dienų;
 • Paslaugos COVID PAUZĖ kaina – 19 EUR/asm.
 • Paslaugos SAVIIZOLIACIJOS PAUZĖ kaina – 19 EUR/asm. (užsakant poilsines keliones lėktuvu užsakomaisiais reisais ir lėktuvo bilietus (negalioja egzotinėms, slidinėjimo, pažintinėms kelionėms bei poilsio paketams Baltijos šalyse)).
 • Paslaugos COVID PAKETAS (COVID pauzė + SAVIIZOLIACIJOS pauzė) kaina – 38 EUR/asm.
 • Į COVID PAKETĄ įeina SAVIIZOLIACIJOS PAUZĖS sąlygos ir COVID PAUZĖS sąlygos.

Papildomos paslaugos COVID PAUZĖ sąlygos:

 • Paslauga taip pat gali būti pridedama prie anksčiau atlikto kelionės užsakymo, jei iki kelionės kelionės likę ne mažiau kaip 14 dienų.
 • Būtina informuoti kelionių organizatorių apie teigiamą COVID-19 tyrimo rezultatą ir pateikti asmenį identifikuojantį teigiamą rezultatą patvirtinantį dokumentą ne vėliau nei per 24 val. nuo jo išdavimo ir likus ne mažiau nei 24 val. iki išvykimo. Keičiant kelionę, kelionės kaina yra perskaičiuojama pagal keitimo dieną galiojančias kainas ir sąlygas.
 • Asmeniui patvirtinus teigiamą COVID-19 tyrimo rezultatą, kelionės keitimo galimybe gali pasinaudoti tik toje konkrečioje sutartyje / rezervacijoje nurodyti asmenys. Išimtis taikoma tik šeimoms, kurių kartu keliaujantys vaikai iki 16 m. amžiaus yra nurodyti kitoje sutartyje / rezervacijoje, sudarant sąlygas jiems kartu pasinaudoti keitimo galimybe.
 • Keitimas galimas tik tuo atveju, jei toks keitimas yra įmanomas, t. y. galimos kitos datos, trukmės, viešbučiai, kambarių tipai, yra laisvų vietų lėktuve ir pan.
 • Keičiant kelionę visa už keičiamą kelionę sumokėta įmoka yra įskaitoma į naujos kelionės kainą (išskyrus paslaugos COVID PAUZĖ kainą).
 • Jei keičiant kelionę, naujos kelionės kainos vertė yra mažesnė nei pirminės kelionės, kainos skirtumas negrąžinamas;
 • Ši paslauga turi būti užsakoma visiems sutartyje / rezervacijoje nurodytiems turistams.
 • Taikant šią paslaugą keliaujančių asmenų skaičius ir keliaujantys asmenys negali būti keičiami.
 • Paslauga taikoma visoms poilsio kelionėms lėktuvu ir Y ir YD klasės „Novaturo“ užsakomųjų skrydžių bilietams;
 • Paslauga netaikoma slidinėjimo kelionėms, egzotinio poilsio lėktuvu kelionėms, pažintinėms kelionėms autobusu ir lėktuvu, savaitgalio kelionėms bei pažintinėms egzotinėms kelionėms.
 • Jei paslauga nepasinaudojama, sumokėta paslaugos kaina negrąžinama.
 • Kūdikiams iki 2 metų amžiaus paslauga nemokama, kai ją užsisako kartu skrendantys asmenys.

Papildomos paslaugos Saviizoliacijos PAUZĖ sąlygos:

 • Būtina informuoti kelionių organizatorių apie LR įgaliotų institucijų turistui paskirtą saviizoliacijos prievolę laikotarpiui, kuris apima kelionės pradžios datą, iš kart, kai tik turistui apie tai buvo pranešta, bet ne vėliau, kaip likus 24 valandoms iki kelionės pradžios;
 • Privaloma pateikti tai įrodančius, asmens tapatybę identifikuojančius dokumentus (NVSC pažyma). NVSC pažyma turi būti išversta sertifikuotame vertimų biure į anglų kalbą su vertimų biuro arba notaro patvirtinimu;
 • Kelionės keitimo galimybe gali pasinaudoti tik toje pačioje sutartyje/rezervacijoje nurodyti asmenys. Išimtis taikoma šeimoms, kurių kartu keliaujantys vaikai iki 16 m. amžiaus yra nurodyti kitoje sutartyje/rezervacijoje, sudarant sąlygas jiems kartu pasinaudoti kelionės keitimo galimybe;
 • Asmuo, kuriam privaloma saviizoliacija, poilsinės kelionės lėktuvu keitimo galimybe, gali pasinaudoti vieną kartą;
 • Sudarant naują kelionės sutartį, tiek pirminės, tiek naujai sudarytos kelionės sutarties „Auksinė galimybė“ sąlygą netenka galios;
 • Keičiant kelionę, kelionės kaina yra perskaičiuojama pagal keitimo dieną galiojančias kainas ir sąlygas;
 • Jei keičiant kelionę, naujos kelionės kainos vertė yra mažesnė nei pirminės kelionės, kainos skirtumas negrąžinamas;
 • Keitimas galimas tik tuo atveju, jei toks keitimas yra įmanomas, t. y. galimos kitos datos, trukmės, viešbučiai, kambarių tipai, yra laisvų vietų lėktuve ir pan.;
 • Paslauga turi būti užsakoma visiems, toje sutartyje nurodytiems keliautojams nuo 2 metų amžiaus.
 • Paslauga taikoma visoms poilsio kelionėms lėktuvu ir Y ir YD klasės „Novaturo“ užsakomųjų skrydžių bilietams;
 • Paslauga netaikoma Baltijos produktui, egzotinio poilsio lėktuvu kelionėms, slidinėjimo kelionėms, pažintinėms kelionėms autobusu ir lėktuvu, savaitgalio kelionėms bei pažintinėms egzotinėms kelionėms, reguliariųjų skrydžių aviabilietams;
 • Taikant šią paslaugą keliaujančių asmenų skaičius ir keliaujantys asmenys negali būti keičiami;
 • Jei paslauga nepasinaudojama, sumokėta paslaugos kaina negrąžinama.