NOVATURAS
Anksčiau žiūrėta
Norų sąrašas
Novaturo vertinimas
Slapukų nustatymai

COVID Pauzė

Papildoma paslauga COVID PAUZĖ leidžia lanksčiai atidėti poilsio kelionę, kuomet keliautojui patvirtinamas teigiamas COVID-19 tyrimo rezultatas:

 • paslauga leidžia vieną kartą keisti poilsio kelionės datą, trukmę, viešbutį, kambario tipą, kelionės kryptį ir/ar net sezoną;
 • paslauga galima pasinaudoti iki kelionės pradžios likus ne mažiau nei 24 val., pateikiant teigiamą rezultatą patvirtinantį dokumentą ne vėliau nei per 24 val. nuo jo išdavimo;
 • paslaugos kaina yra 19 EUR/asm. (kūdikiams iki 2 metų amžiaus nemokamai);
 • paslauga gali būti užsakoma naujos kelionės rezervavimo metu (jei naujo užsakymo dieną iki kelionės likę mažiau nei 14 dienų, paslaugos užsakymui būtina tą pačią dieną įrašyti komentarą rezervacijoje apie paslaugos užsakymą);
 • paslauga taip pat gali būti pridedama prie anksčiau atlikto kelionės užsakymo, jei iki kelionės likę ne mažiau kaip 14 dienų.

Papildomos paslaugos COVID PAUZĖ sąlygos

 • Būtina informuoti kelionių organizatorių apie teigiamą COVID-19 tyrimo rezultatą ir pateikti asmenį identifikuojantį teigiamą rezultatą patvirtinantį dokumentą ne vėliau nei per 24 val. nuo jo išdavimo ir likus ne mažiau nei 24 val. iki išvykimo.
 • Asmeniui patvirtinus teigiamą COVID-19 tyrimo rezultatą, kelionės keitimo galimybe gali pasinaudoti tik toje konkrečioje sutartyje / rezervacijoje nurodyti asmenys. Išimtis taikoma tik šeimoms, kurių kartu keliaujantys vaikai iki 16 m. amžiaus yra nurodyti kitoje sutartyje / rezervacijoje, sudarant sąlygas jiems kartu pasinaudoti keitimo galimybe.
 • Keičiant kelionę, kelionės kaina yra perskaičiuojama pagal keitimo dieną galiojančias kainas ir sąlygas.
 • Kelionės keitimas galimas tik tuo atveju, jei toks keitimas yra įmanomas, t. y. galimos kitos datos, trukmės, viešbučiai, kambarių tipai, yra laisvų vietų lėktuve ir pan.
 • Keičiant kelionę visa už keičiamą kelionę sumokėta įmoka yra įskaitoma į naujos kelionės kainą (išskyrus paslaugos COVID PAUZĖ kainą).
 • Ši paslauga turi būti užsakoma visiems sutartyje / rezervacijoje nurodytiems asmenims.
 • Taikant šią paslaugą keliaujančių asmenų skaičius ir keliaujantys asmenys negali būti keičiami.
 • Paslauga taikoma visoms poilsio kelionėms lėktuvu, Y ir YD klasės „Novaturo“ užsakomųjų skrydžių bilietams.
 • Paslauga netaikoma slidinėjimo kelionėms, egzotiškoms poilsio kelionėms, pažintinėms kelionėms autobusu ir lėktuvu, savaitgalio kelionėms bei pažintinėms egzotinėms kelionėms.
 • Jei paslauga nepasinaudojama, sumokėta paslaugos kaina negrąžinama.